top of page

Hoe aangeven

Als je NIET dadelijk naar een dokter gaat wanneer je een ongeval heb gehad op training of wedstrijd contacteer je eerst onze GC, Ricky Damiaens (rickydamiaens@gmail.com / 0495 44 35 74). Hij kan uw ongeval dan eerst aangeven en zo een medisch attest naar u versturen dat je dan door een dokter kan laten invullen. Hij heeft dan wel verschillende gegevens nodig:

*Naam

*Emailadres

*Ben je gedekt door een hospitalisatieverzekering? Zo ja, welke maatschappij

*Datum en uur van het ongeval

*In welke functie: Speler/speelster, trainer, vrijwilliger

*Op welke wedstrijd of training

*Beschrijving van het ongeval

*Bij een vrijwillige trap of slag geef de naam van de verantwoordelijke indien deze door de scheidsrechter werd uitgesloten 1)n.v.t.  2)speler wedstrijdblad   3) andere speler

*Werd er een proces verbaal opgemaakt. Zo ja, graag hier alle gegevens van

 

Als je WEL onmiddellijk naar de dokter gaat is er blanco medische getuigschrift. Vraag dan een document aan trainer of afgevaardigde. Of klik hier. Beide kanten van dit formulier volledig invullen.

 

Als je medisch getuigschrift dan door de dokter is ingevuld, moet je dit zo snel mogelijk dan

aan de GC bezorgen. Vergeet niet te handtekenen en een klever van de mutualiteit erop te doen.

Als alles dan in orde is krijg je een ontvangstbewijs.  Dit document heb je nodig als je je kosten wil recupereren, hierop staat ook hoeveel kinesistbeurten je krijgt. Let wel op als je meer beurten nodig hebt dan hierop staat dan moet je eerst die extra beurten aanvragen alvorens er mee te starten..

Kosten indienen

Gelieve ons het getuigschrift van genezing (ontvangstbewijs), behoorlijk ingevuld door de behandelende geneesheer, terug te bezorgen, zodra de DEFINITIEVE GENEZING bekomen is, alsook de medische onkosten, het VOLLEDIGE DETAIL van tegemoetkoming van het ziekenfonds, van de ORIGINELE HOSPITALISATIEFAKTUUR of de farmaceutische produkten.
In geval van hospitalisatie GEDEKT DOOR EEN ANDERE PRIVEVERZEKERING, gelieve aan deze laatste een attest van de verzekeringsmaatschappij te vragen met vermelding van de periode (van welke datum tot welke datum) waarin deze tussenkomt in de medische pre/post kosten met betrekking tot deze hospitalisatie.

Dit alles moet je aan de GC bezorgen.

bottom of page