top of page

Hoe aangeven

Als je NIET dadelijk naar een dokter gaat wanneer je een ongeval heb gehad op training of wedstrijd contacteer je eerst onze GC, Ricky Damiaens (rickydamiaens@gmail.com / 0495 44 35 74). Hij kan uw ongeval dan eerst aangeven en zo een medisch attest naar u versturen dat je dan door een dokter kan laten invullen. Hij heeft dan wel verschillende gegevens nodig:

*Naam

*Emailadres

*Ben je gedekt door een hospitalisatieverzekering? Zo ja, welke maatschappij

*Datum en uur van het ongeval

*In welke functie: Speler/speelster, trainer, vrijwilliger

*Op welke wedstrijd of training

*Beschrijving van het ongeval

*Bij een vrijwillige trap of slag geef de naam van de verantwoordelijke indien deze door de scheidsrechter werd uitgesloten 1)n.v.t.  2)speler wedstrijdblad   3) andere speler

*Werd er een proces verbaal opgemaakt. Zo ja, graag hier alle gegevens van

 

Als je WEL onmiddellijk naar de dokter gaat is er blanco medische getuigschrift. Vraag dan een document aan trainer of afgevaardigde. Of klik hier. Beide kanten van dit formulier volledig invullen.

 

Als je medisch getuigschrift dan door de dokter is ingevuld, moet je dit zo snel mogelijk dan

aan de GC bezorgen. Vergeet niet te handtekenen en een klever van de mutualiteit erop te doen.

bottom of page